11 juli 2023

Waardevolle efficiency

Waardevolle efficiency zonder leegstand. Voor goed renderend vastgoed zijn huuropbrengsten natuurlijk key. Maar de kosten van leegstand worden vaak ondVoVoor goed renderend vastgoed zijn huuropbrengsten natuurlijk key. Maar de kosten van leegstand worden vaak onderschat.  ‘Wij onderschatten dat zeker niet’, vertelt Tim Aalders, verantwoordelijk voor de woningportefeuilles van Van der Vorm Vastgoed. ‘Door ons verhuur- en mutatieproces te optimaliseren realiseren we al ruim 6 jaar een bezettingsgraad van boven de 99%.

Met onze lokale partnermakelaars stemmen we een gezamenlijke SLA af, waarmee de werkwijze met bijbehorende KPI’s, beloning en het verhuuraandeel binnen onze woningportefeuille voor iedereen duidelijk is. Dat is een dynamisch en gezamenlijk proces waarbij we de marktbeweging scherp volgen en zoeken naar de beste match tussen de meest optimale huurprijs en de juiste huurder. Daarnaast worden de woningen door nieuwe huurders altijd in verhuurde staat bezichtigd, waardoor de woning direct kan worden doorverhuurd. Dat alles vergt een strakke planning. Ook voor de overige ketenpartners van leveranciers en beheerders.

En die 1% leegstand? Dat betreft altijd een renovatie, waar mogelijk blijven we natuurlijk ook kwalitatief verbeteren en verduurzamen.

#Nieuws