18 september 2023

Ook als we niet bouwen zijn we volop in ontwikkeling

Als we spreken met Robin Wagner (projectdirecteur Van der Vorm Vastgoed) is hij zeer helder: “De tijden zijn momenteel wat minder gunstig om ontwikkelingen van projecten op financieel vlak sluitend te krijgen. De realisatiekosten zijn nog steeds hoog. En ook lijkt er sprake te zijn van een afvlakking van de opbrengsten. Daarnaast is er veel onzekerheid rond de regelgeving en daarmee de toekomstige waardeontwikkeling, wat essentieel is voor de “investerings-appetite” van een belegger. Het is niet anders. Maar we zitten zeker niet stil, we zijn nu vooral veel aan het voorbereiden. Dus zijn we veel in gesprek met gemeentes, doen vooronderzoeken, werken aan bestemmingsplanprocedures met bijbehorende participatietrajecten.” Robin is betrokken bij veel Nederlandse ontwikkelingen van Van der Vorm Vastgoed, dus hij heeft een goed overzicht. “Per project kijken we ook welke stappen er nog extra gezet kunnen worden op het gebied van onze ESG-doelen. We kijken naar verduurzaming, sociale kwaliteiten of het toevoegen van ander en extra woongenot.” Over nieuwe ontwikkelingen is hij vastberaden: “Doelstelling is om alles ‘pan’-klaar voor te bereiden. Want er komt een moment dat er weer licht aan het einde van de tunnel zichtbaar wordt. En dan kunnen wij snel schakelen met nieuwe projecten.”

Het bestaande bezit van Van der Vorm blijkt een mooie basis voor nieuwe kansen. “Door de unieke posities de we hebben zijn we in staat om slimme verbindingen te maken. Door bijvoorbeeld woningen toe te voegen aan onze winkelcentra snijdt het mes aan meerdere kanten. Enerzijds kunnen we de betreffende winkelcentra compacter maken en wordt het verzorgingsgebied voor de ondernemers in het centrum interessanter, anderzijds voegen we meer woningen toe aan de omgeving. Door de leefomgeving naar een hoger niveau te brengen en sociale elementen toe te voegen, wordt het bovendien ook aantrekkelijker om er te vertoeven. En dat vergoot uiteraard ook de verblijfsduur.”