21 september 2023

Verfraaien, verduurzamen en woningen toevoegen?

De afgelopen jaren hebben we veel woningen toegevoegd aan winkelcentrum De Hoven in Delft. En we zien daar nog steeds ontwikkelkansen waarmee we echt iets kunnen toevoegen aan de omgeving én meer woningen kunnen realiseren

Pim Liebregts (projectmanager bij Van der Vorm Vastgoed) vertelt daarover: “Op dit moment zijn we al vrij ver met de voorbereidingen van een extra woonblok aan de Troelstralaan. Hiermee verfraaien we deze zijde van ons winkelcentrum. Daarnaast geven we de plint een kwalitatief hoogwaardige uitstraling door hier een nieuwe winkelruimte toe te voegen. Daarboven bouwen we een parkeergarage en nog vijf woonlagen.

???????? ????????
Het “iets extra’s” toevoegen staat hierbij centraal. Dat het meer is dan alleen maar een gebouw. Hierbij met name te denken aan duurzaamheid en de sociale aspecten wat belangrijke pijlers zijn van de ESG-gedachte. We onderzoeken alle mogelijkheden rondom slim materiaalgebruik, snelle bouwtijd, circulair bouwen, energiebesparing en de mogelijkheid van “ontmoeten”. Het gebouw krijgt een groen dak met diverse grassen en kruiden, een waterbergingssysteem én zonnepanelen. Deze combinatie zorgt voor voldoende koeling voor energieopwekking, maar levert ook slagschaduw waardoor een ideale verblijfsplek ontstaat voor insecten en vogels. Verder vangen we het regenwater op en bewaren het voor droge periodes, waardoor we het riool ontlasten.

???? ???? ?? ????????????
“In De Hoven liggen enorme kansen qua duurzaamheid. Het zou fantastisch zijn wanneer het ons lukt om alle energiebehoeftes met elkaar te kunnen koppelen. Wanneer we de restwarmte van supermarktkoeling en de generatie van warmte door invallend zonlicht in de passage bijvoorbeeld kunnen opslaan om ’s winters appartementen te verwarmen dán maken we echte stappen. Vooral wanneer er in de zomer sprake is van koelen. Daarom willen we in Delft aan de slag met één of meerdere WKO-installaties. Zo kunnen we winkels en woningen in het centrum verder verduurzamen.