November 2020

Kick-Off Kopermolen Leiden

Winkelcentrum De Kopermolen is het hart van de Merenwijk in Leiden. Het in de jaren 70 gerealiseerde winkelcentrum en omliggende openbaar gebied zijn door de jaren heen enigszins gedateerd geraakt. Samen met de gemeente en andere samenwerkingspartners gaan we de komende jaren duurzaam investeren in een toekomstbestendig winkelcentrum als ook het omringende openbaar gebied. Tevens zullen er ca. 100 woningen worden toegevoegd. De herontwikkelopgave is een dynamische samenwerking tussen vastgoedeigenaar en -belegger, gemeente, ondernemers en buurtbewoners. Van der Vorm vastgoed geeft met deze herontwikkeling invulling aan haar strategie door het verduurzamen en future proof maken van ons winkelvastgoed én door toevoeging van betaalbare huurwoningen.

Plannen voor een herontwikkeling van De Kopermolen bestaan al geruime tijd. In 2018 en 2019 hebben zo’n 1.700 Merenwijkers meegedacht over de (her)ontwikkeling van het gebied. Vanuit deze input heeft de gemeenteraad in 2019 het gebiedspaspoort ‘Hart van de Merenwijk’ opgesteld, wat geleid heeft tot een samenwerkingsovereenkomst tussen Van der Vorm Vastgoed en de Gemeente Leiden. Wij werken met onze partners aan ideeën voor een (duurzame) vernieuwing van het winkelcentrum en het toevoegen van woningen. De gemeente werkt op haar beurt aan plannen voor een transformatie van het omliggende openbaar gebied. Natuurlijk in nauw overleg met elkaar, de winkeliers en de buurt.

Kick-off

Afgelopen maandag 16 november 2020 is de volgende stap in de herontwikkeling gezet. Fleur Spijker (wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen) en Sico van Ammers (Algemeen Directeur van Van der Vorm Vastgoed) en zijn, op gepaste afstand en met de huidige Covid-maatregelen in acht genomen, bij elkaar gekomen bij het winkelcentrum. Samen hebben zij hier het pop-up plein geopend en bekeken.

Pop-up plein

Op het pop-up plein kunnen bezoekers tijdelijk als het ware een kijkje nemen in de toekomst. Verschillende bestratingsmaterialen, zitelementen en nieuwe beplanting worden getoond en geven een beeld bij de huidige ideeën voor de transformatie van het gebied.

Denk en doe mee aan de toekomst van De Kopermolen

Meerwaarde creëren wij samen. Via doemee.leiden.nl kan de komende maanden op verschillende manieren worden meegedacht op de openbare ruimte rondom De Kopermolen. Hier kan gereageerd worden op ideeën van de gemeente, alsmede eigen ideeën worden aangedragen. Tevens kan in 2021 via het platform mee worden gedaan aan schetssessies en is een tijdlijn te volgens die de meedenkmomenten aankondigt. Samen werken we aan een mooie toekomst voor De Kopermolen!