Oktober 2022

Ondertekening ‘Letter of Intent’ winkelcentrum De Hoven

Van der Vorm Vastgoed wil samen met Gemeente Delft met grote ambitie werken aan het toekomstbestendig maken van De Hoven in Delft. Vandaag tekenden Van der Vorm en gemeente Delft de bijbehorende ‘letter of intent’.

Het is onze gezamenlijke ambitie om het winkelcentrum, de woonbebouwing en de aangrenzende buitenruimte een mooie impuls te geven. In een ambitiedocument zijn de uitgangspunten voor dit moderne, functionele hart van Delft-West beschreven. Belangrijk uitgangspunt is het verbeteren en toekomstbestendig maken van het winkelgebied en het met respect toevoegen van woningen. Met aandacht voor klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en de groene verbindingen in dit deel van Delft.

Martina Huijsmans (wethouder Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit) zegt hierover: “Delft is een stad van schaarse ruimte en slimme oplossingen. Dat zie je ook terug in onze ambities voor De Hoven. Door slim gebruik te maken van bestaande ruimte én nieuwe mogelijkheden vergroten we de leefbaarheid van het gebied. En versterken we De Hoven op vele vlakken naar een toekomstbestendig en veelzijdig gebied”.

Robin Wagner (Projectdirecteur Van der Vorm Vastgoed) vertelt: “Wanneer we woningen en detailhandel toevoegen aan het centrum realiseren we een plek voor nieuwe bewoners en ondernemers, en meerwaarde voor gemeente Delft en het winkelcentrum. Een verdere verbetering van het winkelgebied in combinatie met de herinrichting van de omliggende openbare ruimte moet ervoor zorgen dat het winkelcentrum de plek wordt waar straks ook alle (nieuwe) omwonenden graag naar toe willen blijven gaan. Vandaag is er een belangrijke stap gezet richting de verdere en concrete uitwerking van die plannen”.

Met veel liefde en aandacht heeft Van der Vorm Vastgoed de afgelopen jaren gebouwd aan De Hoven in Delft. De Martinus Nijhofflaan is in de afgelopen jaren getransformeerd en zijn er nieuwe wooncomplexen gebouwd. Het winkelcentrum De Hoven zelf is ook op diverse plekken verbeterd en veranderd en heeft verder versterkte positie in het Delftse winkellandschap. In de directe omgeving van De Hoven zijn er plannen voor de ontwikkeling van onder andere nieuwe woningen en detailhandel. Zo ontstaan nieuwe uitdagingen en kansen voor de toekomst van het winkelcentrum.

Winkelcentrum De Hoven, is een overdekt winkelcentrum in de stad Delft en ligt op het scharnierpunt van de stedelijke boulevard land de Papsouwselaan en de Martinus Nijhofflaan. Door het complete aanbod heeft De Hoven een wijkfunctie met de nadruk op de omliggende buurten én een stadsverzorgende functie voor heel Delft. De Hoven huisvest circa 75 winkels en trekt jaarlijks zo’n 5,4 miljoen bezoekers De Hoven heeft alle potentie om haar huidige uitgangspositie verder te ontwikkelen en nog meer complementair te worden aan de binnenstad en overige wijkcentra van Delft. Verbeteringen van de buitenzijde van het gebied, met meer groen, verblijfsruimte, mogelijkheden voor ontmoeting en open gevels zijn belangrijk.

#Nieuws