3 juli 2023

Afwachten of doorpakken?

????????? ?? ??????????? De kranten schrijven erover, de actualiteitenprogramma’s besteden er volop aandacht aan: het is lastig investeren in woningen. Beleven wij dat ook zo, of zitten we anders in de wedstrijd?

CFO Peter Fluitman zegt daarover: “Natuurlijk, in feite is het een eenvoudige rekensom. Wanneer de grond-, bouw- en ontwikkelkosten en ook de bouwrente niet aansluiten bij het door ons te verwachten rendement, dan is er geen businesscase. En staan we voorlopig allemaal stil. Toch vinden we dat we volop door moeten gaan met het plannen en voorbereiden van investeringen en ontwikkelingen. Niet afwachten, maar juist voorsorteren op nieuwe tijden. Alleen dan blijven we aan zet en kunnen we bijdragen aan het invullen van de grote behoefte aan woningen.

En tegelijkertijd zetten we vol in op onze Poolse projecten. Wij zien daar volop kansen in de woningmarkt. Voor ons is het beleggingsklimaat in Polen op dit moment gunstig en we hebben daar een voorsprong op de markt. We staan daarin ook open voor samenwerkingen met andere kapitaalverstrekkers, zodat we met elkaar nog meer kansrijke projecten kunnen financieren. Wie daarover meer wil weten mag gerust bellen”.