Juli 2018

Vermindering CO2-uitstoot door verduurzaming wagenpark

CO2-reductie is van belang voor behoud van een gezonde planeet en kan op vele verschillende manieren worden bereikt. Tussen 2011-2018 hebben wij een substantieel deel van ons wagenpark verduurzaamd en de CO2-uitstoot van onze bedrijfsauto’s verlaagd, van 1.023 ton naar 410 ton CO2. Een vermindering van bijna 60%! Verduurzaming is een onderdeel van onze strategie en ondersteunend aan het versterken van onze portefeuille door rotatie, (her)ontwikkeling, internationalisering en diversificatie

#Nieuws #Verduurzaming