26 czerwca 2023 r.

Nasz handel detaliczny jako jakość sąsiedztwa

Nasze portfolio detaliczne koncentruje się na sąsiedzkich centrach handlowych, w których Van der Vorm Vastgoed zawsze jest właścicielem całego centrum. Tylko wtedy możemy naprawdę działać, aby zrealizować naszą wizję zakupów, przestrzeni i jakości: nasze centra handlowe jako społeczne serce dzielnicy.

Gdzie można znaleźć wszystkie funkcje ważne dla tego obszaru. Skupienie się na codziennych zakupach i świeżych produktach, uzupełnione o odpowiednią gastronomię, fryzjerstwo, sklepy ogólnospożywcze i naprawcze. Oprócz zacieśnienia rozgałęzień lub rozszerzenia dodatkowych funkcji, aby zachęcić do dłuższych i przyjemniejszych pobytów, zawsze będzie miejsce na inne ulepszenia, takie jak zrównoważony rozwój, wygląd lub dodanie innych funkcji.

Społeczne serce naszych centrów handlowych zaprasza lokalnych mieszkańców do spotkań i pobytu. Zamiast tego pracujemy nad stworzeniem optymalnego połączenia atmosfery spotkań, przebywania, wygody, usług i zakupów. Zwracamy szczególną uwagę na obecność zieleni, muzyki, zabaw i miejsc spotkań.

Ciekawi Cię nasza wizja osiedlowych centrów handlowych? Skontaktuj się z nami.

#News #Centra handlowe