Oświadczenie

Z treści tej strony internetowej nie można wywodzić żadnych praw, ani też wysuwać żadnych roszczeń.Pomimo, że przy opracowywaniu treści tej strony internetowej dołożono wszelkich starań, możliwe jest, że niektóre informacje mogą stać się nieaktualne lub błędne (z upływem czasu).Van der Vorm Vastgoed Groep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z wykorzystania danych z witryny stworzonej przez Van der Vorm Vastgoed Groep .Van der Vorm Vastgoed Groep niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania tych danych lub danych, do których odsyłają linki na tej witrynie (witrynach).Dane na tej witrynie mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.

Van der Vorm Vastgoed Groep nie udziela żadnych gwarancji co do charakteru i treści informacji zawartych na stronie i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych informacji ani za skutki ich wykorzystania.Jakakolwiek odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu do strony i korzystania z niej jest wyraźnie odrzucana przez Van der Vorm Vastgoed Groep .Nie udziela się również gwarancji na bezbłędne i nieprzerwane funkcjonowanie strony.Odniesienia lub linki do innych stron lub źródeł niebędących własnością Van der Vorm Vastgoed Groep są zamieszczane wyłącznie w celu poinformowania użytkownika strony.Van der Vorm Vastgoed Groep nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron lub zasobów.Van der Vorm Vastgoed Groep nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do treści, reklam, produktów lub innych kwestii na takich stronach lub zasobach lub dostępności.Van der Vorm Vastgoed Groep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub związane z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach oferowanych na takich stronach lub zasobach.

© Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone.Żadna część tej strony (informacje, obrazy, grafiki), nie może być kopiowana lub przechowywana w bazie danych, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych, cyfrowych, mechanicznych, ręcznych, fotograficznych lub innych.