Wrzesień 2021 r.

Rozmowa z Conny Ng, menedżerem ds. skarbu i kontroli

Z portfelem nieruchomości składającym się z ponad 1.500 domów rozmieszczonych w kilku miastach w Holandii i Europie, dla inwestora nieruchomości Van der Vorm Vastgoed ważne jest, aby dokonać jasnych wyborów, jeśli chodzi o finansowanie. Tym bardziej więc warto porozmawiać z Conny NG, managerem Treasury & Control, o jej roli i podejściu w Van der Vorm Vastgoed Groep.

Od jak dawna jest Pan/Pani zatrudniony/a w Van der Vorm Vastgoed Groep obecnie i na jakim stanowisku?

Od listopada 2018 roku dołączyłem do Van der Vorm Vastgoed jako manager Treasury & Control. Wcześniej przez 10 lat zajmowałem różne stanowiska finansowe w ING Real Estate, przejętym później przez CBRE Global Investors.

Czym właściwie zajmuje się kierownik działu Treasury & Control?

W skrócie, jestem odpowiedzialny za przepływy pieniężne i finanse w Van der Vorm. Miliony trafiają do naszej organizacji wraz z zakupami, sprzedażą, kosztami i przychodami. Te przepływy pieniężne muszą być odpowiednio wyrównane, abyśmy pozostali zdrową organizacją.

Jaka jest dla Pana/Pani najprzyjemniejsza część pracy na stanowisku Manager Treasury & Control?

Najprzyjemniejszą częścią jest utrzymywanie dobrego przeglądu naszych zasobów finansowych, aby rozwijać się w naturalny i zdrowy sposób. Wyzwaniem jest bycie dobrze poinformowanym o wszystkich projektach. W związku z tym mam do czynienia z wieloma różnymi kolegami i konsultacje odbywają się regularnie.

Jako kierownik Treasury & Control, jaki jest sukces z minionego okresu, z którego jesteś zadowolony, że byłeś częścią?

Kiedy dołączyłem do Van der Vorm, było to nowe stanowisko. Wraz z moimi kolegami byliśmy w stanie wprowadzić więcej struktur do organizacji Skarbu, a w rezultacie jesteśmy w stanie lepiej informować kierownictwo, aby mogło podejmować decyzje w oparciu o właściwe informacje. W przeszłości podawano dane historyczne, a teraz faktycznie patrzymy w przyszłość. Nie jesteśmy jeszcze całkiem na miejscu i możemy odebrać kolejne części w ramach działu. Pomyślcie na przykład o większej digitalizacji.

Jestem również niezmiernie dumny, że udało nam się pozyskać nowego zagranicznego finansistę dla operacji francuskich, z którym udało nam się zawrzeć umowy na kolejne dziesięć lat. W którym mogliśmy również zyskać miłą przewagę i jako dział finansowy możemy również przyczynić się do zwiększenia zysków firmy.

Boulevard Saint-Germain, Paryż

Czy masz wpływ na to, które inwestycje pasują do strategii/celów portfela Van der Vorm Vastgoed Groep?

Nie mam bezpośredniego wpływu na inwestycje, ale mam wpływ pośredni. Z punktu widzenia finansowania i przepływów pieniężnych mogę jednak wskazać granice możliwości. Również odpowiednio informując zarząd o możliwościach na rynku finansowania pewnych segmentów inwestycji, które są lub nie są atrakcyjne dla finansistów, mogę pomóc sterować polityką, jeśli jest ona decydująca dla osiąganego zwrotu.

W ramach Van der Vorm Vastgoed Groep , wraz z CFO, będziesz odpowiedzialny za bieżące zarządzanie gotówką i finansami między spółkami oraz zapewnisz raportowanie i prognozowanie. Jak miniony "rok koronny" wpłynął na Pana pracę i pełnienie funkcji w Grupie?

Z powodu Corony było to trochę przestawienie, bo mniej było fizycznego kontaktu z kolegami. Kontakt poprzez MS Teams działał dobrze, ale rozmowy na korytarzu okazały się bardzo cenne Poprzez zaplanowanie cotygodniowych formalnych spotkań, zostało to częściowo rozwiązane.
Dzięki niezbędnej komunikacji cyfrowej odkryliśmy nowy sposób dzielenia się informacjami, a ja sam stałem się bardziej widoczny w swojej roli jako części całości.

Jak zrównoważyć zyski społeczne i finansowe? Jakie są ewentualne trudności w znalezieniu równowagi między nimi?

Przy zwrotach społecznych patrzymy bardziej na produkt niż na finansowanie. Produkty ze społecznym zwrotem są z reguły bardziej interesujące dla banków do finansowania.

Pracujesz razem z kilkoma kolegami z różnych działów i z różnych krajów. Z jakimi problemami spotykasz się obecnie?

Obecna sztuka polega na tym, że ogromnie rośniemy w Polsce - w 2016 roku VdV ruszyło z polskimi inwestycjami z kilkoma mieszkaniami testowymi. Od tego czasu wzrosła ona do ponad 300 i planowane jest dodanie ponad 200 mieszkań. Współpracujemy tam z kilkoma partnerami/zarządcami i chcemy iść w kierunku większej centralizacji, aby osiągnąć korzyści skali. Dodatkowo rynek inwestorów branżowych jest nowym produktem dla polskiego rynku finansowania, więc np. finansowanie jest jeszcze trudne.

Zrównoważony rozwój odgrywa coraz ważniejszą rolę w (re)rozwoju nieruchomości. Jakie ma to skutki dla przemyślanego budżetowania?

Budżetowanie i oczekiwane bezpośrednie zwroty specjalnie robią na to miejsce. Finansiści stawiają też większe wymagania co do zrównoważonego charakteru nieruchomości, np. nie finansują biurowców z etykietą energetyczną C. Zrównoważone inwestycje to bardziej coś na długi czas i wiara w długoterminowy wzrost wartości lub zachowanie nieruchomości.

Co zauważa najemca o Van der Vorm Vastgoed Groep w swoim doświadczeniu nieruchomości na podstawie decyzji podjętych na podstawie Twojej sprawozdawczości finansowej?

Trudne pytanie, ale dobre do rozwodzenia się nad nim. Nie sądzę, żeby najemca zauważył coś bezpośrednio na podstawie mojej sprawozdawczości finansowej, może poza okazjonalną wizytą rzeczoznawcy.

Jaki trend (trendy) obserwujesz, które tworzą i zachowują długoterminową wartość dla najemców i inwestorów?

Że inwestujemy coraz bardziej w sposób zrównoważony, tak aby produkt końcowy również mógł przyczynić się do ochrony środowiska. Przy planowaniu nowych inwestycji w dużo większym stopniu bierzemy też pod uwagę życzenia naszych najemców. Weźmy za przykład domki typu Tiny Houses, które zbudowaliśmy w naszej posiadłości Harvest The Hague. Piękny i trwały produkt.

Tiny Houses, Haga

Jakie spostrzeżenia zyskał pan w ciągu ostatniego roku, w okresie kryzysu, w którym się teraz znajdujemy?

Że drużyna potrafi dobrze współpracować nawet na odległość i że naprawdę dajemy z siebie wszystko dla Van der Vorma. Pokazał też, że Van der Vorm ma odporny portfel, a finansiści, nawet w czasach Corony i po niej, wciąż witali nas z otwartymi ramionami.

Czego oczekujesz od zarządzania finansami przyszłości?

Oczekuję, że nasz zespół finansowy będzie się bardziej digitalizował, a nasze raporty będą mogły być opracowywane w krótszym czasie, dzięki czemu w zaoszczędzonym czasie będziemy mogli dodać więcej jakości do analizy.

Czy macie jeszcze jakieś dodatki, albo rzeczy, które chcielibyście mieć wymienione?

Cieszę się, że mogę pracować w Van der Vorm Group i przyczynić się do dalszej profesjonalizacji organizacji, aby stworzyć jeszcze piękniejszą organizację na przyszłość.

Co podoba Ci się w organizacji?

To prawdziwa rodzinna firma, więc większość ludzi jest bardzo zaangażowana i masz dobry napęd, aby iść na to razem. Ze względu na młodych ludzi jest też dobra nieformalna atmosfera pracy. Van der Vorm stara się również w zdrowy sposób przesunąć Twoje własne granice, próbując wydobyć z Ciebie to, co najlepsze. W tym celu oferują kursy i szkolenia. Jednym z przykładów jest to, że bardzo lubię sama zajmować się księgowością i teraz stałam się również odpowiedzialna za część finansową polskich inwestycji.

Mieszkania Szwedzkie, Warszawa

Chcesz dowiedzieć się więcej o Connym, naszych projektach lub naszej organizacji? Odwiedź: www.vormvastgoed.nl i śledź nas na mediach społecznościowych.

#o nas #finanse #skarb państwa

#Korporacyjny #News