September 2021

Interview met Manager Treasury & Control Conny Ng

Met een vastgoedportefeuille bestaande uit ruim 1.500 woningen, verspreid over verschillende steden in Nederland en Europa, is het voor vastgoedbelegger Van der Vorm Vastgoed van belang om heldere keuzes te maken op het gebied van finance. Alle reden dus om met Conny NG, manager Treasury & Control, in gesprek te gaan over haar rol en de aanpak van Van der Vorm Vastgoed Groep.

Hoe lang ben je inmiddels in dienst bij de Van der Vorm Vastgoed Groep en in welke functie?

Sinds november 2018 ben ik in dienst getreden bij Van der Vorm Vastgoed als manager Treasury & Control. Daarvoor heb ik 10 jaar lang bij ING Real Estate, later overgenomen door CBRE Global Investors, diverse financiële functies bekleed.

Wat doet een manager Treasury & Control eigenlijk?

Kort door de bocht ben ik verantwoordelijk voor de geldstromen en financieringen bij Van der Vorm. Er gaan miljoenen in onze organisatie om met aankopen, verkopen, kosten en opbrengsten. Deze geldstromen moet goed op elkaar worden afgestemd, zodat we een gezonde organisatie blijven.

Wat is het leukste onderdeel van de functie manager Treasury & Control voor jou?

Het leukste onderdeel vind ik een goed overzicht te houden over onze financiële middelen om op een natuurlijke en gezonde manier te kunnen groeien. Een uitdaging is om van alle projecten goed op de hoogte te zijn. Daardoor heb ik veel met verschillende collega’s te maken en vindt er regelmatig overleg plaats.

Wat is een succes uit de afgelopen periode waar je als manager Treasury & Control blij mee bent dat je hier deel van hebt uitgemaakt?

Toen ik binnenkwam bij Van der Vorm was dit een nieuwe functie. Samen met mijn collega’s hebben we meer structuur in de Treasury organisatie kunnen brengen en daardoor zijn we in staat om de directie beter te informeren zodat zij op basis van de juiste informatie beslissingen kunnen nemen. In het verleden werden er historische gegevens gerapporteerd en nu kijken we juist vooruit. We zijn er nog niet helemaal en kunnen nog meer onderdelen oppakken binnen de afdeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer digitalisering.

Daarnaast ben ik enorm trots dat we een nieuwe buitenlandse financier hebben kunnen onboarden voor de Franse activiteiten, waarbij we afspraken hebben kunnen maken voor de komende tien jaar. Waarbij we tevens een mooi voordeel hebben kunnen behalen en we als Finance afdeling ook kunnen bijdragen aan het resultaat van de onderneming.

Boulevard Saint-Germain, Parijs

Heb je invloed welke beleggingen passen bij de strategie / portefeuilledoelstellingen van Van der Vorm Vastgoed Groep?

Directe invloed op beleggingen heb ik niet, wel indirecte invloed. Vanuit financierings- en cashflow oogpunt kan ik wel de grenzen aangeven van de mogelijkheden. Ook door de directie goed te informeren over de mogelijkheden in de financieringsmarkt voor bepaalde segment beleggingen die wel of juist niet aantrekkelijk zijn voor de financiers kan ik meesturen in het beleid als het van doorslaggevend belang is voor het te behalen rendement.

Binnen Van der Vorm Vastgoed Groep ben je samen met de CFO verantwoordelijk voor het dagelijks cashmanagement en financieringen tussen bedrijven en zorg je voor rapportages en prognoses. Wat voor invloed heeft het afgelopen ‘coronajaar’ gehad op jouw werkzaamheden en de uitvoering van je functie binnen de Groep?

Door Corona was het even schakelen doordat er minder fysiek contact was met collega’s. Contact via MS Teams werkte goed, maar de wandelganggesprekken blijken zeer waardevol te zijn Door wekelijks formeel overleg in te plannen is dit voor een gedeelte opgelost.
Door de noodzakelijke digitale communicatie hebben we een nieuwe manier van onderlinge informatievoorziening ontdekt en ben ik in mijn functie zelf ook meer zichtbaar geworden als onderdeel van het geheel.

Hoe weeg je maatschappelijk en financieel rendement tegen elkaar af? Wat zijn eventuele moeilijkheden bij het vinden van de balans tussen beiden?

Bij maatschappelijk rendement kijken we meer naar het product dan de financiering. Producten met een maatschappelijk rendement zijn over het algemeen interessanter voor banken om te financieren.

Je werkt met meerdere collega’s van verschillende afdelingen en over verschillende landen samen. Welke vraagstukken komen jullie op het moment tegen?

Op dit moment speelt dat we in Polen enorm aan het groeien zijn – in 2016 is VdV begonnen met de Poolse beleggingen met een aantal testappartementen. Inmiddels is dit gegroeid naar meer dan 300 en volgens de planning zullen daar nog ruim 200 appartementen bij komen. We werken daar met verschillende partners/beheerders samen en willen ernaar toe om dit meer te centraliseren om zodoende schaalvoordelen te kunnen behalen. Daarnaast is de professionele beleggersmarkt een nieuw product voor de Poolse financieringsmarkt waardoor de financiering bijvoorbeeld nog moeizaam gaat.

Duurzaamheid speelt een alsmaar grotere rol in de (her)ontwikkeling van vastgoed. Welke effecten merk je hiervan op een goed doordachte budgettering?

In de budgettering en het verwachte directe rendement is daar specifiek ruimte voor gemaakt. De financiers stellen ook meer eisen aan de duurzaamheid van het vastgoed, zo financieren zij bijvoorbeeld geen kantoorpanden met energielabel C. Duurzame investeringen zijn meer iets voor de lange termijn en het geloof in de waardestijging of behoud van het vastgoed op lange termijn.

Wat merkt een huurder van Van der Vorm Vastgoed Groep in hun vastgoedbeleving a.d.h.v. besluitvorming die op basis van jouw financiële verslaggeving wordt gemaakt?

Lastige vraag, maar goed om stil bij te staan. Ik denk dat een huurder niet direct wat merkt op basis van mijn financiële verslaggeving, behalve misschien een incidenteel bezoek van een taxateur.

Welke trend(s) neem je waar die voor huurders en investeerders waarde creëren en behouden op lange termijn?

Dat we steeds duurzamer beleggen waardoor het eindproduct ook een bijdrage kan leveren aan het milieu. Daarnaast nemen we ook veel meer de wensen mee van onze huurders bij een nieuwe ontwikkeling. Neem als voorbeeld de Tiny Houses welke we bij ons object Harvest Den Haag neer hebben gezet. Een prachtig en duurzaam product.

Tiny Houses, Den Haag

Welk inzicht heb je het afgelopen jaar, in de crisisperiode waarin we nu verkeren, verkregen?

Dat het team ook op afstand goed kan samenwerken en dat we echt ons best doen voor Van der Vorm. Daarnaast is gebleken dat Van der Vorm een bestendige portefeuille heeft en financiers ons, ook tijdens en na Corona tijd, nog met open armen ontvangen.

Wat verwacht je van het finance management van de toekomst?

Ik verwacht dat ons Finance team meer gaat digitaliseren en onze rapportages in een korter tijdsbestek samengesteld kunnen worden zodat we in de bespaarde tijd meer kwaliteit kunnen toevoegen aan de analyse.

Heb je verder nog aanvullingen, of zaken die je graag benoemd zou willen hebben?

Ik ben blij dat ik bij Van der Vorm Groep werkzaam ben en een bijdrage kan leveren om de organisatie nog verder te professionaliseren om een nog mooiere organisatie voor de toekomst neer te zetten.

Wat vind je leuk aan de organisatie?

Het is een echt familiebedrijf waardoor de meeste mensen zeer betrokken zijn en je een goede drive hebt om met zijn allen ervoor te gaan. Door de jonge mensen heerst er ook een goeie informele werksfeer. Daarnaast probeert Van der Vorm je eigen grenzen op een gezonde manier te verleggen door het beste van jezelf naar boven proberen te halen. Hiervoor bieden zij bijvoorbeeld cursussen en trainingen aan. Een voorbeeld is dat ik zelf accounting erg leuk vind om erbij te doen en inmiddels ben ik ook verantwoordelijk geworden voor het financiële gedeelte van de Poolse beleggingen.

Appartementen Szwedzka, Warschau

Wil je meer weten over Conny, onze projecten of onze organisatie? Kijk op: www.vormvastgoed.nl en volg ons op social media.

#over ons # finance #treasury

#Corporate #Nieuws