Veelgestelde vragen

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Wij horen dit graag. U kunt direct contact met ons opnemen.

Overig

Wat te doen bij overlastproblemen?

Probeer eerst altijd zelf met de buren in contact te treden. Indien dit niet werkt, verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons te melden. U kunt hiervoor het formulier gebruiken op deze pagina. Ook kunt u contact opnemen met mevrouw D. van Nieuwenhuizen (telefoonnummer 010 – 436 9218, e-mail d.vannieuwenhuizen@vormvastgoed.nl). Samen met u zoekt zij dan naar een passende oplossing

Ik wil mijn garage/parkeerplaats opzeggen, hoe werkt dat?

U kunt hiervoor contact opnemen met onze servicedesk via telefoonnummerm 010-436 92 18 of per mail via servicesdesk@vormvastgoed.nl.

Interesse in woning

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning?

Van der Vorm Vastgoed is eigenaar van veel wooncomplexen in Nederland en in Europa. Deze wooncomplexen zijn te vinden onder ‘portefeuille’ ‘wooncomplexen’. Voor informatie over de beschikbare woningen vragen wij u contact op te nemen met de genoemde makelaar per complex. Dit staat onderaan de pagina aangegeven van ieder wooncomplex. Tevens is hier ook te vinden of Van der Vorm Vastgoed het complex zelf beheert, of heeft uitbesteed aan partnerbedrijven.

Indienen reparaties

Waar kan ik terecht voor reparaties aan mijn woning/commerciële ruimte?

U kunt hiervoor contact opnemen met onze servicedesk. De servicedesk is telefonisch bereikbaar op nummer 010-436 92 18 of per e-mail: servicedesk@vormvastgoed.nl.

Waar meld ik een noodgeval?

In noodgevallen kunt u telefonisch contact opnemen met onze servicedesk (24 uur per dag bereikbaar) te bereiken op 010-436 92 18.

Onder een noodgeval wordt verstaan een situatie, waarbij een directe kans op schade bestaat. Te denken valt aan een grote lekkage, ruitbreuk, inbraak, defecte verwarming bij vorst, kortsluiting met brandgevaar etc.

Wij maken u erop attent dat indien een door u gemelde klacht geen noodgeval blijkt te zijn, wij helaas genoodzaakt zijn de gemaakte extra kosten aan u in rekening te brengen.

Huurovereenkomst

Mag ik mijn woning onderverhuren aan iemand anders?

Nee dit is niet toegestaan. Wij proberen zorgvuldig te zijn in het verhuren van woningen. Een eerlijke woonruimteverdeling staat voorop. Daarom stemmen wij niet in met onderverhuur.

Hoe moet ik de huur van mijn woning opzeggen?

U dient de huur schriftelijk op te zeggen. De huur kan alleen worden opgezegd op de laatste dag van een maand. De opzegtermijn is minimaal één kalendermaand. Een huuropzegging is definitief en onherroepelijk. De huur onder voorbehoud opzeggen is niet mogelijk. Staan er 2 huurders op het huurcontract dan dienen deze beiden de huuropzegging te ondertekenen.

U kunt de ondertekende huuropzegging mailen naar servicedesk@vormvastgoed.nl.

Wat gebeurt er als de huurder van een woning overlijdt?

Bent u de partner/echtgenoot van de overleden huurder, dan kunt u vragen of wij de tenaamstelling op het huurcontract willen aanpassen. Alleen uw naam komt dan op het huurcontract te staan. Is de overleden persoon de enige huurder? Dan handelen wij het beëindigen van de huurovereenkomst af met de erfgenamen. Bij opzegging van de huur hebben wij dan wel een akte van overlijden nodig.

Wat gebeurt er tijdens de voorinspectie?

De service-manager/huismeester beoordeelt wat er moet gebeuren voordat u de woning oplevert. Denk hierbij aan het schoon achterlaten van de woning, eventuele spullen ter overname en eventuele zelf aangebrachte veranderingen die wel of niet mogen blijven zitten. De service-manager/huismeester noteert alles op het voorinspectieformulier, welke u per mail toegestuurd krijgt.

Kan ik mijn voorinspectie verzetten?

Via een machtigingsformulier kunt u iemand anders machtigen om bij de voorinspectie aanwezig te zijn. Probeer het altijd eerst op deze manier. Mocht het echt niet anders kunnen neemt u dan zo snel mogelijk contact op met onze servicedesk via 010-436 92 18 of stuur een e-mail naar servicedesk@vormvastgoed.nl.

Wat gebeurt er tijdens de eindinspectie?

De servicemanager beoordeelt of de door u uitgevoerde werkzaamheden zijn uitgevoerd, welke tijdens de voorinspectie aan u zijn doorgegeven. Ook noteert de servicemanager de meterstanden. Houdt u er wel rekening mee dat u deze zelf dient door te geven aan het nutsbedrijf.