marzec 2017 r.

Obchody najwyższego punktu + popołudnie widokowe "Living on Oude Haagweg", Haga

Osiągnięcie najwyższego punktu w budowie nowego projektu "Living on the Oude Haagweg" było świętowane wraz z osobami zaangażowanymi, przyszłymi mieszkańcami i zainteresowanymi. Po przemówieniach m.in. Waala i radnego Wijsmullera, uczestnicy wznieśli toasty i zwiedzili z przewodnikiem nowo zrealizowane budynki mieszkalne w ramach nowego projektu budowlanego w Hadze. Zakończenie budowy domów planowane jest na II kwartał 2017 roku.

#Niderlandy #News #Rozwój projektu #domy