Listopad 2018 r.

Biuro Fellenoordstraat / Zijlstraat Breda sprzedane do Krisma Vastgoed

Rotterdam,
30 listopada 2018 - Van der Vorm Vastgoed Groep zakończyła pracę w biurze
znajdującego się na Fellenoordstraat/Zijlstraat w Bredzie w dniu 30 listopada 2018 r.
sprzedany do Krisma Vastgoed
B.V., należącej do grupy Maas-Jacobs.

Na stronie
Budynek biurowy o powierzchni około 3 669 m2 znajduje się w rejonie Gasthuisvelden i
jest częścią dawnego "kompleksu dworskiego".

Na stronie
Sprzedaż jest zgodna ze strategią Van der Vorm Vastgoed Groep , która zakłada wzmocnienie jej
portfel poprzez rotację, (re)rozwój
internacjonalizacja i dywersyfikacja.

Ze strony
der Vorm Vastgoed Groep jest prywatną firmą zajmującą się nieruchomościami z siedzibą w
Rotterdam z (między)narodowym portfelem nieruchomości obejmującym
nieruchomości mieszkaniowe, biurowe i handlowe.
Ponadto, Van der Vorm Vastgoed Groep rozwija na rzecz swoich
własny portfel. Van der Vorm Vastgoed Groep inwestuje w nieruchomości w
Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski.

#biura #News #Sprzedaż