styczeń 2023 r.

Cele ESG zasługują na całą uwagę w naszym zawodzie i w naszej własności

Uniwersalne cele środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) są dla inwestorów nieruchomościowych coraz ważniejszym czynnikiem przy wyborze nieruchomości inwestycyjnych. ESG jest logicznym przedłużeniem skupienia się na zrównoważonym rozwoju fizycznym.

Poza spojrzeniem na zużycie energii, klimat i dostępność zasobów, pod uwagę brane są również zdrowie, bezpieczeństwo i dobry ład korporacyjny. Szczególnie w ramach private equity, oprócz zysku, istotne jest wniesienie pozytywnego wkładu społecznego. Przyczynianie się do ładniejszego świata, lepszego świata.

Jako inwestor widzimy, że cele ESG naprawdę dodają wartość w całym naszym portfelu. Technicznie poprzez ograniczanie ryzyka, ale także precyzyjnie poprzez tworzenie wartości.

Szukamy dobrej równowagi między wynikami finansowo-ekonomicznymi, przejrzystością, interesami społecznymi i środowiskiem, nie tracąc przy tym równowagi między nimi.
Ta równowaga prowadzi ostatecznie do najlepszych możliwych do osiągnięcia wyników dla naszej własności, firmy i społeczeństwa.

Robimy wszystko, aby nasza nieruchomość była energooszczędna. Średnio nasz holenderski portfel mieszkaniowy ma osiem lat. Tam, gdzie jest to możliwe, nadal dążymy do zrównoważonego rozwoju.

#Korporacyjny #News