Onderzoek Parkeergarage Marsmanplein

Vanuit het oogpunt van veiligheid is donderdagavond 26 oktober jl. door Van der Vorm Vastgoed en de gemeente Haarlem gezamenlijk besloten de parkeergarage onder het Marsmanplein in Haarlem uit voorzorg tijdelijk te sluiten. Ook is een deel van het Marsmanplein zelf afgezet met hekken.

Deze preventieve maatregelen volgen op de constatering dat in het openbare deel van de parkeergarage eenzelfde soort vloerconstructie is gebruikt als bij een parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport. Aan de hand van deze bevinding, en omdat het welzijn van bewoners, winkeliers, bezoekers en gebruikers voorop staat, is bepaald dat nader onderzoek naar de constructie benodigd is.

Officiële informatie vanuit de gemeente treft u hieronder aan in PDF-vorm. De voortgang van de situatie en het onderzoek is onderstaand te volgen. Tevens vindt u op deze pagina een Q&A aan met daarin antwoord op de meest gestelde vragen. Bij eventuele onbeantwoorde vragen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 010 – 20 92 724

Brief aan bewoners, klanten en ondernemers Marsmanplein 26 oktober 2017 (PDF bestand)

Vragen en antwoorden Marsmanplein (d.d. 31-10-2017) (PDF bestand)

Marsmanplein in het NH Nieuws (nieuwsitem)

Bewonersbrief Openstelling Parkeergarage (nieuwsitem)

Flyer buurt bewoners Marsmanplein 10-11-2017 (PDF bestand)

Nieuwsbrief Marsmanplein December 2017 (PDF bestand)

Nieuwsbrief Marsmanplein 15 December 2017 (PDF bestand)

Nieuwsbrief Marsmanplein 22 December 2017 (PDF bestand)

Nieuwsbrief Marsmanplein 5 Januari 2018 (PDF bestand)

Nieuwsbrief Marsmanplein 12 Januari 2018 (PDF bestand)

Nieuwsbrief Marsmanplein 19 Januari 2018 (PDF bestand)

Nieuwsbrief Marsmanplein 26 Januari 2018 (PDF bestand)

Nieuwsbrief Marsmanplein 16 Februari 2018 (PDF bestand)

 

[13-12-2017] Update: Bericht vanuit de Gemeente: Als gevolg van de parkeerdruk door de beperkte openstelling van de parkeergarage zal er met enige coulance worden omgegaan met foutparkeerders. Een uitzondering hierop is het stopverbod in de Dr. de Liefdestraat, dit wordt gehandhaafd.

[08-12-2017] Update: De verkeersregelaars staan nu ingepland tot en met zondag 7 januari 2018. In verband met de feestdagen zijn de werktijden op die dagen als volgt:

Zondag 24 december van 7:00 – 19:00
Maandag 25 1e kerstdag december van 12:00 -18:00
Dinsdag 26 2e kerstdag december van 12:00 – 18:00
Zondag 31 Oudejaarsdag december van 7:00 – 1900
Maandag 1 Nieuwjaarsdag januari van 12:00 – 18:00

Indien er klachten/opmerkingen zijn over de parkeerbutlers deze graag direct melden bij Spaarnelanden op nummer: 023-7517209, zodat er meteen actie ondernomen kan worden.

Inzake het onderzoek aan de betonconstructie zijn wij nog in afwachting van de rapportages, deze verwachten wij in de komende week. Zodra er nieuws is zullen wij jullie dit zo spoedig als mogelijk melden.

Wij wensen iedereen een succesvolle Bubbels&Ballen Beurs vanavond.

[27-11-2017] Update: Op basis van de resultaten van het akoestisch onderzoek zal er de komende 2 dagen betonkernen worden geboord uit het plafond van de parkeergarage. Deze betonkernen zullen nader onderzocht worden. Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de gebruikers van de parkeergarage alsmede getracht de geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

[24-11-2017] Update: Er is inmiddels een akoestisch onderzoek verricht. De uitkomsten daarvan worden nader onderzocht. Aan de hand van de uitkomsten worden vervolgonderzoeken ingepland.

[10-11-2017] Update: Na de complete sluiting van de openbare parkeergarage van het Marsmanplein, is deze weer geopend. Er zijn stempels aangebracht, maar door deze maatregel zijn momenteel slechts 50 van de 120 parkeerplaatsen te gebruiken. Dat betekent dat de winkeliers van het winkelcentrum Marsmanplein onvoldoende parkeerplekken beschikbaar hebben voor klanten en bezoekers. De komende dagen worden er, in verband met verwachte extra parkeerdruk in het weekend, rijplaten op de door de gemeente aangewezen alternatieve plekken, in de buurt, gelegd waar extra geparkeerd kan worden.

Bij misbruik van deze mogelijkheden zal er gehandhaafd worden. Denk daarbij aan het overdwars en/of scheef parkeren op o.a. invalidenplekken, laad en los plekken en lang parkeren.

Wij begrijpen dat dit enige hinder voor u kan opleveren, maar hopen op uw begrip in deze periode van beperkte parkeergelegenheid.

AH parkeerbegeleiders zullen in het weekend (op vrijdag en zaterdag) het parkeren zo veel mogelijk in goede banen leiden, op overige dagen zijn de extra parkeerplekken voor de veiligheid niet beschikbaar.

Bovenstaande flyer voorziet u van extra informatie.

[06-11-2017] Update: Het onderzoek in de parkeergarage is nog in volle gang. Zodra er nieuws is zullen wij dit op de site aangeven.

[31-10-2017] Update: Gedurende het weekend is de parkeergarage preventief verstevigd. Het plein en de parkeergarage zijn vanochtend weer geopend. De bewonersgarages zijn hierdoor weer volledig beschikbaar. In de publieke garage zijn als gevolg van het aanbrengen van de hulpconstructie 51 van de 100 parkeerplekken bruikbaar.

[30-10-2017] Update: De garage zal vanaf 31 oktober weer toegankelijk zijn voor bewoners, winkeliers en bezoekers. U ontvangt hierover nog een brief. De komende 2 weken zullen 2 parkeerbutlers tijdens de openingstijden van de winkels, bezoekers assisteren bij het verwijzen naar en het parkeren in de garage.

[29-10-2017] Update: Vandaag is begonnen met het aanbrengen van versteviging in de parkeergarage door middel van stempels.

Hoe nu verder?
Het verdachte gedeelte van de parkeergarage wordt de komende dagen tijdelijk preventief verstevigd. Na het aanbrengen van deze voorzorgsmaatregel zijn de bewonersgarages weer toegankelijk voor de bewoners. De publieke garage blijft afgesloten voor gebruik gedurende het onderzoek. Het onderzoek moet uitwijzen of de constructie daadwerkelijk aangepast moet worden of dat deze in orde is. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.

 

 

 

 

Vraag en antwoord

Q
Algemene vragen

Hoe gevaarlijk is dit?
Het is op dit moment niet duidelijk of er iets mis is met de constructie van de parkeergarage. De gemeente Haarlem en de eigenaar willen het zekere voor het onzekere nemen. Daarom is de parkeergarage direct afgesloten. De parkeergarage is vervolgens preventief verstevigd. Hierdoor konden zowel het plein als de parkeergarage op dinsdag 31 oktober weer geopend worden. Uit het onderzoek moet blijken of de constructie in orde is of daadwerkelijk hersteld moet worden.

Zijn alle parkeerplekken nu weer te gebruiken?
De bewonersparkeergarages zijn sinds dinsdag 31 oktober weer helemaal te gebruiken. Van de publieke parkeergarage zijn 50 van de 100 plekken bruikbaar. Dat is omdat de verstevigende constructie ook plek in deze garage inneemt.

Zijn de winkels bereikbaar?
Ja, alle winkels zijn bereikbaar.

Is kinderdagverblijf Het Vosje bereikbaar?
Ja.

Zijn er straten rond het Marsmanplein afgesloten?
Nee, het gaat alleen om de parkeergarage en om een deel van het plein zelf.

Heeft dit invloed op bushaltes / busroutes?
Nee.

Hoe heeft de gemeente dit ontdekt?
In mei van dit jaar is een parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport gedeeltelijk ingestort. Uit onderzoek bleek dat er een probleem was met de vloerconstructie. Het Rijk heeft vervolgens op 9 oktober aan alle gemeenten gevraagd om te onderzoeken of dit type constructie ook bij lokale bouwprojecten is toegepast. Uit onderzoek van de gemeente Haarlem is gebleken dat de constructie van de openbare parkeergarage onder het Marsmanplein vergelijkbaar is.

Wat gebeurt er nu?
Er wordt verder onderzoek gedaan. Dat moet uitwijzen of de constructie daadwerkelijk hersteld moet worden of dat deze in orde is.
Intussen is het verdachte gedeelte tijdelijk preventief verstevigd. Hierdoor zijn de bewonersgarages weer toegankelijk voor de bewoners. In de publieke parkeergarage zijn 50 van de 100 plekken bruikbaar.

Q
Bewoners Marsmanplein

Ik woon op / naast het Marsmanplein. Is er ook een probleem met de vloerconstructie van mijn woning?
Nee, voor de huizen is een andere bouwconstructie gebruikt.

Kan ik de parkeergarage voor bewoners nog gebruiken?
Ja, de parkeergarages voor bewoners zijn sinds dinsdag 31 oktober weer helemaal te gebruiken.

Q
Bezoekers Marsmanplein

Waar kan ik mijn auto parkeren?
In de openbare parkeergarage zijn nu 50 van de 100 plekken te gebruiken. Tijdens de openingstijden van de winkels zijn er twee parkeerbutlers aanwezig. Zij kunnen u helpen bij het zoeken van een parkeerplek. Als er geen ruimte is in de garage, kunt u uw auto in de directe omgeving kwijt.

Q
Winkeliers en ondernemers Marsmanplein

Blijft mijn winkel wel bereikbaar?
Ja, de winkels hoeven niet te sluiten. Er is geen gevaar voor bezoekers van de winkels.

Q
Onderzoek naar andere plekken

Zijn er nog meer plekken in Haarlem waar dit probleem kan spelen?
Dat zou kunnen. We doen er alle aan om hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Een aantal plekken is al onderzocht. Op het Stationsplein, de Raaks, parkeergarage De Appelaar, parkeergarage Cronjé en parkeergarage Houtplein is er niks aan de hand.
Om wat voor plekken gaat het? Alleen parkeergarages?
Nee, de bewuste bouwconstructie is niet alleen bij parkeergarages toegepast.

Hoe kan het dat dit nu boven water komt? De gemeente houdt toch toezicht op de bouw?
De constructie waar het om gaat, wordt al sinds 1999 toegepast in Nederland. Er was geen reden om aan te nemen dat er iets mis mee was. Tot in mei van dit jaar een parkeergarage in aanbouw instortte bij Eindhoven Airport. Uit onderzoek bleek toen dat dit te maken had met de constructie. Eind september heeft het Rijk gemeenten geadviseerd te onderzoeken of dit type constructie hier ook is toegepast. Overal in Nederland wordt nu onderzocht op welke andere plekken deze constructie is ingezet en of dat wel op de goede manier gebeurd is.