Januari 2018

Wijkbericht winkelcentrum ‘De Nieuwe Gaard’ Utrecht december 2017

Zoals eerder aangekondigd en zichtbaar, rijdt de bus via de nieuwe bussluis. Op dit moment is de infra aannemer bijna gereed met de aanleg van de tijdelijke parkeerplekken in de Troosterlaan aan de zijde van de kerk. De Troosterlaan wordt na deze werkzaamheden opengesteld als eenrichtingsverkeer voor autoverkeer vanuit de Kapteynlaan naar de Obbinklaan. De werkzaamheden ten noorden van de Eykmanlaan zijn inmiddels gereed. De duiker en het hoofdriool zijn aangebracht en de waterpartij is vergroot. Het kunstwerk Genesis is verplaatst in de richting van de Jordanlaan.Hieronder treft u een update aan van de werkzaamheden begin 2018:Week 2: start door de firma Van de Heuvel (aannemer van de nutsbedrijven) in de Obbinklaan/Troosterlaan ter hoogte van Foto Romp aan de zijde van het winkelcentrum met het openmaken van de bestrating voor het verwijderen van de kabels en leidingen. Vanaf week 2zal ook de nieuwe omleiding ingezet worden (zie figuur 1). Vanaf dat moment wordt er gereden over de noordelijke helft van de rijbaan op de Eykmanlaan. De fietsers worden naar de noordelijke zijde omgeleid. De Kapteynlaan wordt vanaf week 2 tot en met circa week 18 afgesloten, omdat hier de riolering wordt vervangen en de Kapteynlaan opnieuw wordt ingericht. In deze periode wordt voor het verkeer vanaf de Eykmanlaan een duidelijke omleiding weergegeven richting het winkelcentrum. figuur 1