Juli 2017

Verkoop fase 2B ‘De Veense Poort’ gestart

Op 18 juli start de verkoop van fase 2B van ‘De Veense Poort’ in Veenendaal! In totaal worden in deze fase 22 appartementen in verschillende typen gerealiseerd in samenwerking met onder andere Timpaan.