Augustus 2015

Verhuur: ± 1.150 m² aan Charles Vögele in De Hoven

Van der Vorm Vastgoed Groep heeft overeenstemming bereikt met Charles Vögele over de verhuur van ca. 1.150 m² winkelruimte in winkelcentrum De Hoven in Delft-zuid. De totale oppervlakte van het winkelcentrum bedraagt, na toevoeging van de nieuw gerealiseerde uitbreiding, circa 19.000 m² bvo.

Door de komst van Charles Vögele wordt de branchering binnen het winkelcentrum verder versterkt. Eerder verhuurde Van der Vorm Vastgoed Groep ook al 1.000 m² aan retailer Action. Daarnaast zijn er op korte termijn nog een aantal verhuringen voorzien. De verhuur past binnen de strategie om in het winkelcentrum een goede mix te bieden van sterke landelijke winkelketens in combinatie met sterke lokale – en regionale ondernemers.
Van 1 augustus tot 31 oktober 2015 vindt in het winkelcentrum een dinosaurus expositie plaats, waarmee vorm wordt gegeven aan de wens het winkelcentrum een plek te laten zijn voor jong en oud! Hierbij is tevens het parkeren gratis gemaakt.
Kijk voor meer informatie over deze expositie op: www.dinosindehoven.nl

#Nieuws #Winkelcentra