In samenwerking met de winkeliers van winkelcentrum ‘De Hoven’ in Delft is overeenstemming bereikt over het parkeren. Dit is voor bezoekers van het de eerste drie uur gratis.