April 2017

Overeenstemming parkeren winkelcentrum ‘De Hoven’

In samenwerking met de winkeliers van winkelcentrum ‘De Hoven’ in Delft is overeenstemming bereikt over het parkeren. Dit is voor bezoekers van het de eerste drie uur gratis.