Oktober 2018

Ondernemersnieuwsbrief Marsmanplein

Beste ondernemers van het Marsmanplein

In februari heeft u van ons de laatste nieuwsbrief ontvangen om u te informeren over belangrijke zaken betreffende de parkeergarage. Ondanks dat er nog steeds geen concreet nieuws te melden is, willen wij toch iets van ons laten horen en laten weten dat er op de achtergrond nog steeds veel werk wordt verricht door de deskundigen.

In de afgelopen periode zijn er diverse oplossingsrichtingen de revue gepasseerd.

Wegens verschillende redenen zijn niet alle oplossingsrichtingen toepasbaar. U kunt hierbij denken aan uitvoerbaarheid, overlast en onbruikbaarheid van de parkeergarage. Twee van de oplossingsrichtingen lijken wel geschikt en worden nader uitgewerkt.

Vervolgens zal er goedkeuring worden aangevraagd bij de gemeente Haarlem om tot uitvoering over te gaan en kan de aanbesteding opgestart worden. Wij verwachten dat niet eerder dan begin 2019 gestart kan worden met de herstelwerkzaamheden. Uiteraard zal er met uw bestuur nog overleg worden gepleegd over de uitvoering en planning.

Ook wij hadden u graag al ander nieuws gebracht, maar daar is het op dit moment nog te vroeg voor.

Zodra er concreter nieuws is zullen wij ons weer zo spoedig als mogelijk bij u melden.