April 2017

Omgevingsvergunning herontwikkeling winkelcentrum ‘Westpolder’ aangevraagd

De herontwikkeling van winkelcentrum ‘Westpolder’ in Papendrecht wordt nu echt concreet: de omgevingsvergunning is aangevraagd! Terwijl de vergunningsprocedure in volle gang is, zal onder andere een aannemer voor het project geselecteerd worden en afstemming met de winkeliers over de uitvoering worden bereikt.