Januari 2023

Genieten van warme chocomel, het gezang van een koortje, de geur van dennentakken

Als eigenaar van het winkelcentrum De Kopermolen ontwikkelen we met de winkeliers, de gemeente en de buurt een nieuw hart voor de Merenwijk. Zo is er samen met bewoners gebrainstormd over fijne ontmoetingsplekken. En werd het versteende pleintje naast de ingang van het centrum deze maand omgetoverd tot een kersttuin. Met kerstbomen uit het asiel, die op deze manier een tweede kans krijgen. De in kerstsferen gedecoreerde tuin, werd aangevuld met een kerstkeet met een gezellig kerstmarktje van bewoners, voor bewoners.

En wanneer de wintermaanden over zijn, dan toveren we het plein naar een moes- en pluk tuin. En krijgt de keet weer een tweede leven ten behoeve van de moestuin. Ook dit is samen met de bewoners bedacht. Zo gaat het hart van de Merenwijk harder kloppen.

#Nieuws #Winkelcentra