Januari 2023

ESG doelen verdienen alle aandacht in ons vak en in ons bezit

De universele Environmental, Social and corporate Governance Goals (ESG) is een steeds belangrijkere factor voor vastgoedinvesteerders in de keuze voor investeringsobjecten. ESG is een logisch vervolg op de aandacht voor fysieke duurzaamheid.

Naast een visie op energieverbruik, klimaat en beschikbaarheid van grondstoffen, wordt ook gekeken naar gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. Vooral binnen private equity is het, naast profit, essentieel een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren. Bijdragen aan een mooiere wereld, een betere wereld.

Als investeerder zien we dat ESG-doelstellingen voor onze hele portefeuille echt een meerwaarde bieden. Technisch gezien door risicobeperking maar juist ook door waardecreatie.

We zoeken naar een goed evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu, zonder de balans ertussen te verliezen.
Die balans leidt uiteindelijk tot de best haalbare resultaten voor ons vastgoed, het bedrijf en de samenleving.

We doen er alles aan om ons bezit energiezuinig te maken. Onze Nederlandse woningportefeuille is gemiddeld acht jaar oud. Waar mogelijk zetten we de verduurzaming verder door.

#Corporate #Nieuws