2 mei 2023

Delftse ontwikkelingen rond De Hoven

Op verschillende kansrijke plekken in Europese steden ontwikkelen we nieuwe woonomgevingen. We transformeren locaties naar nieuwe, moderne en leefbare plekken waar het prettig wonen én verblijven is. We maken ruimte voor flexwerkplekken en sportactiviteiten of gezamenlijke woonkamers en tuinen waar bewoners elkaar vaker ontmoeten. Waarmee we dus ook daadwerkelijk bouwen aan community ’s.

Zoals ook in Delft. Hier zijn we al jaren eigenaar van de belangrijke winkellocatie “De Hoven”. Natuurlijk werken we hier actief aan het verbeteren van de winkelervaring, de optimale winkelvolumes en verhoging van de footfall.

De afgelopen jaren hebben we hier al 480 appartementen toegevoegd door nieuwbouw en transformatie. En we zijn nog lang niet klaar. Deze dynamische plek heeft een ontwikkelvisie met nog diverse kleinere en grotere bouwvolumes voor nieuwe woonkansen. Door slim gebruik te maken van bestaande ruimte, door het herverdelen van ruimte en natuurlijk door de hoogte te zoeken. Door de extra wooncapaciteit en -kwaliteit en mogelijkheden vergroten we de levendigheid, leefbaarheid en kwaliteit van het gebied.

Daarbij zouden we graag willen samenwerken met partners met betrekking tot de verdere uitwerking voor een nieuw woonconcept met appartementen, sportfaciliteiten en ontmoetingsplekken aan de Martinus Nijhofflaan én aan een nieuw woningblok aan de Troelstralaan. Bij al deze ontwikkelingen staan onze ESG-doelen centraal, echte duurzaamheid is daarbij zeker ook een hoge prioriteit. Dus werken we in onze plannen met grote aandacht voor klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en zoveel mogelijk groene verbindingen. Zo maken en houden we de stad leefbaar!