Maart 2019

Brainstormsessie winkelgebied De Hoven, Delft

Samen een winkelcentrum of -gebied nog verder versterken: recent is met verschillende stakeholders van De Hoven, zoals gemeente Delft en Woonbron, gebrainstormd over onderwerpen die het Delftse winkelcentrum en de omgeving schoon, heel en veilig moeten houden.