Klachtenafhandeling

Van der Vorm Vastgoed Groep streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Mocht zich er een situatie voordoen waarover u niet tevreden bent, dan bieden wij u de mogelijkheid dit aan ons kenbaar te maken.
Binnen onze organisatie beoordeelt mevrouw D. van Nieuwenhuizen (Klantwaardemanager) uw klacht met het doel tezamen met u
tot een goede oplossing en wederzijdse tevredenheid te komen.U kunt uw klacht op de volgende manieren aan ons kenbaar maken:- Per e-mail aan: d.vannieuwenhuizen@vormvastgoed.nl– Per post naar: Blaak 555, 16e etage, 3011GB Rotterdam

 

Wij hanteren hierbij de volgende werkwijze

Ontvangstbevestiging
Wanneer u een klacht bij ons indient, dan verstuurt de Klantwaardemanager u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.

Voorstel oplossing
De Klantwaardemanager streeft ernaar om u binnen circa 2 weken na het indienen van de klacht te informeren over de voorgestelde oplossing. Wanneer het niet mogelijk is om binnen 2 weken een oplossing aan te bieden dan informeert deze u, voorzien van redenen, na het indienen van de klacht. Ook geeft de Klantwaardemanager hierin aan op welke termijn de voorgestelde oplossing tot stand zal komen.

Klachtafhandeling
Wanneer de aangeboden oplossing door u positief is ontvangen, ontvangt u van ons hiervoor een formele bevestiging.

Tot slot
Met het indienen van een klacht stelt u ons in staat om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.