Januari 2023

ESG-doelen in de praktijk, dat gaat van groot naar klein

We willen graag onze bijdrage leveren aan een verbetering van onze omgeving. Onze ESG-doelstellingen leveren daarbij mooie aanknopingspunten. En we zien ook echt voorbeelden in onze projecten.

Het vervangen van oudere zonnepanelen door panelen met hogere rendementen is voor sommige projecten logisch en noodzakelijk. Maar we gaan oudere panelen dan juist weer verplaatsen naar grotere daken waar ze nog prima kunnen functioneren. Zo hebben we geen afval, maar juist meer opbrengst in totaal.

Ook gaan we niet voorbij aan de huidige lastige tijd. We gaan met huurders gesprek als huur- en/of energielasten een probleem worden. We denken mee in duurzame oplossingen die verder gaan dan een maand huuropbrengst. Met elkaar slim energie inkopen of juist met elkaar opwekken bijvoorbeeld.

Ook voor woonomgevingen biedt ESG een andere blik. We kunnen als eigenaar van woonomgevingen een stimulans leveren aan een sociale omgeving. Door gezamenlijke werkplekken, sportplekken of kweektuinen te maken komen bewoners op een leuke, laagdrempelige manier met elkaar in contact. Zo wordt het leven leuker en doordat buren elkaar beter kennen en herkennen wordt het ook veiliger.

Veiligheid is natuurlijk ook een belangrijk thema binnen ons bezit. Onze winkelcentra worden regelmatig bezocht door een mystery bezoeker, waarbij vooral gelet wordt op sociale veiligheid in en rond de winkels.

We zien elke dag weer nieuwe aanknopingspunten om onze ESG-doelen verder invulling te geven. Niet voor niets is ESG een belangrijk onderdeel bij investeringen in en rondom vastgoed!