Beleving maakt het vastgoed, deel 2: Winkelbeleving

De maatschappij is meer en meer gericht op het bevredigen van psychische behoeften. Onderdeel hiervan is beleving. Deze ontwikkeling vindt zijn weerspiegeling in het consumptiegedrag en dus ook de wensen en behoeften op het gebied van wonen en winkelen.

In het voorgaande deel van dit artikel werd reeds ingegaan op de wijze waarop wij beleving op het gebied van wonen scheppen. Dit deel gaat over de manier waarop wij beleving creëren in onze winkelcentra en winkelgebieden en hoe deze belevingen bijdragen aan zaken als het succes, de relevantie en de levensvatbaarheid van deze winkellocaties.

Het creëren van plekken waar mensen hun vrije tijd willen besteden

Winkelcentra en winkelgebieden voorzien in een bepaald gemak voor de bezoeker. De aanwezigheid van meerdere producten, diensten en faciliteiten in verschillende segmenten op een locatie, maken van deze locaties voor de consument een efficiënte formule voor zowel het doen van dagelijkse boodschappen als fun en leisure shopping.

Een traditioneel succesvol winkelcentrum of –gebied trekt een continue rendabele bezoekersstroom aan de hand van een uitgebalanceerde mix aan relevante winkels, aangevuld met sfeervolle, goede horeca en gezellig entertainment. Daarnaast is een juiste locatie essentieel en dienen zowel bereikbaarheid als parkeergelegenheid goed te zijn.

Het veranderend kooppatroon van de consument, die de afgelopen jaren vaker en meer aankopen doet via het internet en in de non-food sector, maakt dat de consument kritischer wordt op de winkelbeleving. Vandaag de dag moet de consument vaak worden verleid om fysiek te gaan winkelen en daarbij is het aanbod in winkelcentra zeer uitgebreid.

Beleving kan de levensvatbaarheid van winkelcentra en winkelgebieden vergroten door positieve invloed op het bestedingspatroon van bezoekers en zodoende de omzet en winst van de winkelier verhogen. De laatstgenoemde heeft het de afgelopen jaren economisch gezien lastig, mede door het eerder genoemde veranderde kooppatroon van de consument. Onze rol als verhuurder is om een zo’n groot mogelijke footfall te creëren voor rendabiliteit over alle facetten van onze winkelcentra. Toekomstige huur zou mogelijk kunnen bestaan uit omzethuur of huur op basis van bezoekersaantallen.

In onze winkelcentra en winkelgebieden zijn sterke A-merken vertegenwoordigd afgewisseld met lokale ondernemers. Dit brengt de eerder genoemde footfall samen met karakter en authenticiteit in beleving van het winkelaanbod (couleur locale). Een prikkelende mix van goede horecagelegenheden en evenementen die bezoekers een diversiteit aan beleving bieden, van amusement tot educatie en van activiteit tot observatie, draagt bij aan de motivatie van de bezoeker om vaker en meer tijd te willen spenderen in de (winkel)omgeving. Wij creëren winkelcentra en winkelgebieden die door toevoeging van beleving maken dat bezoekers deze locaties meer als een leuke plek voor vrijetijdsbesteding ervaren, dan enkel een locatie voor het doen van boodschappen. Dit resulteert in frequenter bezoek van en een langere verblijfsduur in de winkelomgeving, alsmede een hogere waardering voor het winkelvastgoed.

Evenementen die beleving bieden voor alle bezoekers

In meerdere van onze winkelcentra en winkelgebieden worden het gehele jaar door evenementen georganiseerd. Daar winkellocaties een zeer divers publiek trekken, houden wij bij de organisatie van evenementen in de gaten dat deze ontworpen worden om aansluiting te vinden bij verschillende doelgroepen. Op deze wijze creëren wij activiteiten en interacties die een beleving bieden voor alle bezoekers, jong en oud. Enkele belevingen die je dit jaar in ons winkelcentrum mee kan maken:

50 jaar winkelcentrum De Hoven, Delft

50 jaar winkelcentrum De Hoven, Delft

 

 

In 2018 bestaat ons winkelcentrum ‘De Hoven’ in Delft 50 jaar! Een uitzonderlijke gebeurtenis die het hele jaar door gevierd wordt met een verscheidenheid aan evenementen en acties. Afgelopen maanden stond het winkelcentrum iedere zaterdag in het teken van ‘Future Proof’. Een evenement georganiseerd in samenwerking met een veelheid aan partijen, waaronder de TU Delft, waarbij bezoekers werden ondergedompeld in de toekomst. Verschillende belevingen, met onderwerpen als duurzaamheid, 3D-printing en zelfs een virtuele ruimtereis naar de maan, gaven jong en oud een kijkje op wat komen gaat op het gebied van o.a. technologie, eten & drinken en lifestyle. In de zomer en het najaar zal het jubileum met verschillende evenementen en acties worden doorgevierd.

Etalage voor belevingen zonder etalage

Naast beleving op het gebied van evenementen, wordt er ook op andere wijzen beleving gecreëerd in onze winkelcentra. Winkeletalages laten zich natuurlijk prima lenen voor het vertonen van producten die verkrijgbaar zijn in een winkel of voor uiteenlopende marketinguitingen. Ze kunnen echter ook ingezet worden als een showcase voor merken en organisaties die normaliter gezien geen etalage hebben, denk aan woningbouwontwikkeling, amusement als attractie- en dierenparken en … musea.

Sinds begin april wordt een deel van een van de winkelunits in winkelcentrum ‘De Hoven’ ingezet als etalage voor het Delftse museum Prinsenhof. Aan de hand van de huidige tentoonstelling in het museum, is een etalage ingericht met als thema Art Nouveau. Deze geeft bezoekers een sprekend kijkje in wat het museum op het moment o.a. te bieden heeft.

Modernisering en community sense als onderdeel van een toekomstbestendige winkelbeleving

Eerder in dit stuk kwamen het gouden jubileum van een van onze winkelcentra en de ‘Future Proof’ beleving ter sprake. Future Proof is de leidraad van onze herontwikkelingen van verschillende winkelcentra.

Toekomstbestendige winkelcentra en winkelgebieden zijn locaties die een positieve beleving bieden voor alle bezoekers. Dit kan worden gerealiseerd wanneer het winkelcentra en winkelgebieden een maatschappelijke meerwaarde bieden, die consistent is met de onderliggende motivatie van individuele gebruikersgroepen. Om dit te bereiken zou deze maatschappelijke meerwaarde geïmplementeerd moeten worden voor alle aspecten van de ontwikkeling en de lay-out, tot de organisatie en het management van het winkelcentrum.

Om de toekomstbestendigheid van ons winkelvastgoed te verlengen, staat beleving ook centraal bij de transformaties van verschillende winkelcentra in onze portefeuille. Zo dragen aanpassingen in de vormgeving en architectuur bij aan een vernieuwde beleving en een betere aansluiting van de faciliteiten op de hedendaagse wensen en behoeften van winkelaars en winkeliers.

Winkelcentrum De Gaard, Utrecht

Winkelcentrum De Gaard, Utrecht

 

Winkelcentrum Westpolder, Papendrecht

Winkelcentrum Westpolder, Papendrecht

 

 

Waardecreatie voor alle betrokken partijen blijft centraal staan in onze missie.

De komende jaren blijft Van der Vorm Vastgoed Groep waarde creëren voor alle partijen die betrokken zijn bij ons vastgoed. Het aandeel van beleving in het consumptiegedrag van consumenten zal wederom toenemen en mede op basis van deze ontwikkeling optimaliseren wij ons vastgoed. Naast waardecreatie door toevoeging van beleving, zijn wij volop actief bezig met verduurzaming en vernieuwing binnen onze portefeuille, waarover later meer. Volg onze ontwikkelingen via de website en op social media.

Meer nieuwsberichten